BST ISKRA

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA

Telefon/fax: 84 686 46 69

czynny codziennie w godzinach 10:00 - 19:00

Po co istniejemy

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości "ISKRA" Biłgoraj pragnie służyć pomocą wszystkim, którzy chcą się wyzwolić z choroby alkoholowej.

Naszym celem jest:

 • Uczenie życia bez alkoholu.
 • Pomoc w odzyskaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu.
 • Niesienie pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju.
 • Ukazanie sposobu życia w rodzinie z człowiekiem uzależnionym od alkoholu.
 • Udzielanie pomocy osobom spoza BST w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
 • Prowadzenie działalności rekreacyjnej służącej poprawie samopoczucia.

 

Główne cele

 • Zwiększanie koordynacji i efektywności wszystkich działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Biłgoraja i województwa lubelskiego.
 • Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.
 • Krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez profilaktykę, terapię i rehabilitację, jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczeństwa.
 • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych spowodowanych używaniem alkoholu.
 • Propagowanie idei trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zarówno w odniesieniu alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych oraz nikotyny.   

Sposób realizacji:

 • Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Wdrażanie i realizowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie w społeczeństwie zdrowego i trzeźwego modelu życia.
 • Organizowanie dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu systemu wsparcia poprzez działania informacyjne, motywacyjne, integrowanie środowiska abstynenckiego w celu trenowania deficytowych umiejętności ważnych dla trzeźwego życia.
 • Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Współpraca ze Służbą Zdrowia, Pomocą Społeczną, Kościołem oraz innymi instytucjami, Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi a także ruchami społecznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i sposobów zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych.
 • Zbieranie środków finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia.

Zakres działalności

 • Promowanie abstynencji w życiu codziennym, wolny czas, odpoczynek, zabawa bez alkoholu w spokojnej i miłej atmosferze , koła zainteresowań, edukacja, informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami w zakresie profilaktyki alkoholowej.
 • Pomoc w przypadkach uzależnień i współ-uzależnień, terapia i doraźna pomoc psychologiczna oraz psychiatryczna, prawna.
 • Motywowanie do podjęcia terapii i i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współ-uzależnień od alkoholu osobom zgłaszającym z problemami alkoholowymi bądź telefonującymi do punktu.

Kontakt

23-400 Biłgoraj
ul. Lubelska

e-mail: bstiskra@poczta.onet.pl

Jeżeli cierpisz z powodu alkoholizmu Swojego lub kogoś z Twojego otoczenia

Nie zwlekaj!!!

Strona sponsorowana przez:
Logo Net Partners