BST ISKRA

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA

Telefon/fax: 84 686 46 69

czynny codziennie w godzinach 10:00 - 19:00

Co Ci proponujemy


Działalność wewnętrzna stowarzyszenia:

 grupa samopomocowa AA - poniedziałek godz. 18.00

PSYCHOLOG - poradnictwo odwykowe, portady i konsultacje

PRZYJMUJE

w poniedziałek godz. 15.00-19.00

oraz w czwartek godz. 08.30-09.30

Psycholog pomoże w….

 • podniesieniu świadomości i ekspresji emocjonalnej;
 • pomocy w kryzysach w związkach albo trudnościach wychowawczych;
 • wysłuchaniu, wsparciu i zrozumieniu trudności klienta;
 • wspólnym określeniu przyczyn powtarzających się niepowodzeń,
 • zidentyfikowaniu uruchamiających się emocji i mechanizmów zachowania;
 • podniesieniu samoświadomości i samokontroli;
 • niesieniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;
 • udzieleniu pomocy w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.

PSYCHOLOG - TERAPEUTA

PRZYJMUJE

we wtorek godz. 09.00-13.00

 

Mogę pomóc jeśli cierpisz z powodu takich problemów jak:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi;
 • masz niskie poczucie własnej wartości i podchodzisz krytycznie do siebie;
 • przeżywasz trudności osobiste, kryzys życiowy;
 • masz poczucie, że napotykasz na bariery rozwoju osobistego;
 • zmagasz się z ciężkim doświadczeniem Twój związek przeżywa kryzys, trudności, konflikty;
 • doświadczasz problemów wychowawczych jako rodzic;
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko

PSYCHOLOG - Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PRZYJMUJE

w środę godz. 16.00-19.00

oraz w czwartek godz. 09.00-11.30

Moja praca polega na:

 • znalezieniu czynników determinujących pojawienie się przemocy;
 • określeniu cech osobowości sprzyjających destrukcyjne zachowanie (np. autorytarność, sztywność)
 • określeniu sytuacji społecznej oraz stresujących sytuacji doświadczanych przez rodzinę (np. konflikty małżeńskie, problemy ekonomiczne);
 • zdiagnozowaniu spustowych sytuacji uruchamiających przemoc (tj. czynników ryzyka pojawienia się przemocy);
 • rozwijaniu umiejętności społecznych;
 • wzmacnianiu odporności psychicznej;
 • aktywizowaniu do samodzielnego działania;
 • zidentyfikowaniu wczesnych sygnałów o przemocy.

Pamiętaj ! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

DORADCA ZAWODOWY

PRZYJMUJE

w poniedziałek godz. 16.00-19.00

Doradca zawodowy pomoże:

 • ustalić i pokonać bariery utrudniające znalezienie pracy,
 • określić potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności,
 • dokonać wyboru lub zmiany zawodu, kierunku szkolenia lub kształcenia,
 • dokonać wyboru najskuteczniejszej metody poszukiwania pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości,
 • przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne - życiorys ( CV ), list motywacyjny,
 • uzyskać informacje o rynku pracy

Kontakt

23-400 Biłgoraj
ul. Lubelska

e-mail: bstiskra@poczta.onet.pl

Jeżeli cierpisz z powodu alkoholizmu Swojego lub kogoś z Twojego otoczenia

Nie zwlekaj!!!

Strona sponsorowana przez:
Logo Net Partners