BST ISKRA

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA

Telefon/fax: 84 686 46 69

czynny codziennie w godzinach 10:00 - 19:00

Aktualności

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 23 marzec 2010r.

Ponieważ nadużywanie alkoholu, jest jednym z największych problemów naszego społeczeństwa, który ma zasadniczy wpływ na degradację człowieka, jego bierną postawę w otaczającej go rzeczywistości a także jego szczególny wpływ na:

 Rodzinę a przede wszystkim dzieci, których szkody; zdrowotne, materialne, rozwojowe, emocjonalne, są bardzo trudne do usunięcia i długotrwałe,

 Młodzież, która co raz częściej poprzez alkohol komplikuje sobie życie,

 Środowisko pracy poprzez absencję, wypadki przy pracy, obniżenie wydajności,

 Najbliższe otoczenie, które w większości dostosowuje się do zachowań osoby uzależnionej, wchodzi na tzw. jego „orbitę”.

Nadużywanie alkoholu sprzyja również utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszaniu prawa i porządku publicznego, naruszanie prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszanie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym.

Stan zdrowia naszego społeczeństwa ulega stałemu pogarszaniu, alkohol ma wpływ nie tylko na psychikę człowieka jest również przyczyną wielu chorób somatycznych. Należy sobie zadać pytanie - co ja jako obywatel tego kraju mogę zrobić aby alkohol nie zbierał takich „plonów”, szczególnie wśród młodych ludzi, czy muszą w swojej rodzinie pielęgnować chore tradycje takie jak, toasty z różnych okazji za zgodą rodziców wznoszone przez dzieci, czy chociażby śpiewania „a kto z nami nie wypije ....”, itd.?

Jest to okazja do promocji zdrowych form spędzania wolnego czasu, jako działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych zarazem. Dla decydentów, środków masowego przekazu jak i obywateli naszego kraju jest to moment na refleksję, okazję do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu .

Kontakt

23-400 Biłgoraj
ul. Lubelska

e-mail: bstiskra@poczta.onet.pl

Jeżeli cierpisz z powodu alkoholizmu Swojego lub kogoś z Twojego otoczenia

Nie zwlekaj!!!

Strona sponsorowana przez:
Logo Net Partners